Her yaş grubunda öncelikli hedefimiz, “İngilizceyi anlıyorum ama konuşamıyorum” cümlesini kurmayan bireyler yetiştirmek. Dil eğitimi bir bütündür ve dört dil becerisi (dinleme, konuşma,okuma,yazma) eşit olarak geliştirilmelidir. Bunun öneminin farkında olan deneyimli eğitim kadrosu olarak lise gruplarında hedeflerimiz;

*  Farkında olmadan, öğrencileri dil kurallarına boğmadan , yabancı dilin yaşayarak öğrenilmesi

*  İnteraktif , yaratıcı öğrenme ortamı.

* Eğitim sistemimizin olmazsa olmazı oyun ve etkinliklerle , öğrencilerin aktif olarak yer aldıkları eğlenceli bir dil eğitimi.

* En fazla 12 kişi olan sınıflarımızda öğrencilerle birebir  ilgilenme, gelişimlerini gözlemleme olanağı.

* Bu metotlarla eğitim alan öğrenci için dil öğrenimi daha anlamlı hale gelmekte ve öğrencinin motivasyon ve kendine olan güveni artmaktadır.

*Öğrencilerimizi i üniversite hazırlık sınıflarını atlama sınavlarına hazırlamak. (TOEFL, IELTS v.b)

* Kurumumuzda Türkiye’de ve dünyada seçkin kurumlarda kullanılan NATIONAL GEOGRAPHIC LEARNING kaynakları kullanılmaktadır.